صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:01,301 --> 00:00:05,297
<i>[A.Korean.Odyssey.06]</i>

2
7
00:00:06,960 --> 00:00:010,030
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

3
11
00:00:11,870 --> 00:00:13,000
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:19,000 --> 00:00:20,880
<i>[Episode 6]</i>

5
19
00:00:21,790 --> 00:00:32,950
<i>subtitles brought to you by

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/15/2018 11:06 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (26,311 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 8/10 from 8 users
  • Voted as Good by: 7 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 7,106