صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:01,293 --> 00:00:05,289
<i>[A.Korean.Odyssey.13]</i>

2
7
00:00:06,935 --> 00:00:12,005
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

3
11
00:00:12,845 --> 00:00:15,975
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:35,530 --> 00:00:40,720
I can... control souls.

5
19
00:00:44,800 --> 00:00:47,680
What I want is you.

6
23

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/11/2018 11:10 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,096 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 8/10 from 6 users
  • Voted as Good by: 5 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 2,949