صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Coco

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:01:09,134 --> 00:01:11,406
<i>Sometimes, I think I'm cursed.</i>

2
00:01:11,527 --> 00:01:14,499
<i>'Cause of something that happened
before I was even born.</i>

3
00:01:15,070 --> 00:01:18,754
<i>See, a long time ago,
there was this family.</i>

4
00:01:19,454 --> 00:01:21,837
<i>The Papá, he was a musician.</i>

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/4/2018 10:17 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (43,424 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 16 users
  • Voted as Good by: 16 users
  • Downloads: 28,322