صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Justice League

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:17,386 --> 00:00:21,022
{\a7}{\H00C0C0C0&\3c&H00C0C0C0&\blur7}{\fnArabic Typesetting}{\fs35}"ط±ط§طھ ط¨ط§ظƒ"

2
00:00:17,386 --> 00:00:21,022
{\a4}{\H00C0C0C0&\3c&H00C0C0C0&\blur7}{\fnArabic Typesetting}{\fs35}ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„طھط±ظپظٹظ‡ظٹظ‘ط©

3
00:00:22,702 --> 00:00:24,079
" {\fs35}{\fnArabic Typesetting}ط¨ط§طھظ…ط§ظ† "

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/22/2017 7:42 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (77,072 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 4 users
  • Voted as Good by: 4 users
  • Downloads: 4,666