صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Murder on the Orient Express

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:30,218 --> 00:00:33,701
<font color="#ffff00"><b><font face="Calibri" color="#008080">جريمة قتل في قطار الشرق السريع</font></b></font>

2
00:00:54,548 --> 00:00:58,565
<font color="#ffff00"><b><font color="#ff8040">حائط البُراق، القدس
1934</font></b></font>

3
00:01:06,928 --> 00:01:12,950

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/24/2018 11:50 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (44,147 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 1/10 from 1 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 2,612