صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Дорога на Берлин (On the road to Berlin / Đường đến Bá Linh / 通向柏林之路)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • اطلاعات انتشار :
    Doroga.na.Berlin.2014.RU
  • تفسیر توسط
    Beringen
  • «Дорога на Берлин» — военная драма режиссёра Сергея Попова. Фильм снят по мотивам повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военных дневников Константина Симонова. Премьера состоялась 7 мая 2015 года.