صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:09,459 --> 00:00:16,069
"Pulau Jeju, pulau impian, selalu eksotis"

2
00:00:18,999 --> 00:00:20,540
- Halo./- Hai, Semuanya.

3
00:00:20,540 --> 00:00:21,570
- Hai./- Halo.

4
00:00:21,570 --> 00:00:23,139
- Halo./- Halo, Semuanya.

5
00:00:23,579 --> 00:00:26,310
Apa tidurmu nyenyak? Selamat pagi. Hai, Mi Yeon.

6
00:00:26,310 --> 00:00:27,450

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/5/2018 5:48 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (53,497 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 36 users
  • Voted as Good by: 36 users
  • Downloads: 29,806