صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Time (Shigan / 시간)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 시간.Time~E11-E12.180809-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU Ver.] "I’ll Burn Like a Flame" & "You Saved Me". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E11-E12.180809-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Enemies Everywhere", "I’m Not Trying to Help You", "I’ll Burn Like a Flame" & "You Saved Me". Synced for NEXT. Runtime Ep 9 - 10 & 11 - 12 : 00:59:41 & 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E11-E12.180809-NEXT   huebman
E11-12 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 시간.Time~E11-E12.180809.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 시간.Time~E11-E12   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 시간.Time~E09-E10.180808-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "Enemies Everywhere" & "I’m Not Trying to Help You". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E09-E10.180808-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Enemies Everywhere", "I’m Not Trying to Help You", "I’ll Burn Like a Flame" & "You Saved Me". Synced for NEXT. Runtime Ep 9 - 10 & 11 - 12 : 00:59:41 & 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E09-E10.180808-NEXT   huebman
E09-10 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 시간.Time~E09-E10.180808.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 시간.Time~E09-E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 시간.Time~E07-E08.180802.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "I Won’t Help You" & "I Trust You". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E07-E08.180802.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Steal My Heart Away", "Don’t Toy with Her Anymore", "I Won’t Help You" & "I Trust You". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 : 00:59:37 & 00:59:43. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E07-E08.180802.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 시간.Time~E07-E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com  
English 시간.Time~E05-E06.180801.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Steal My Heart Away" & "Don’t Toy with Her Anymore". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:37. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 시간.Time~E05-E06.180801.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Steal My Heart Away", "Don’t Toy with Her Anymore", "I Won’t Help You" & "I Trust You". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6 & 7 - 8 : 00:59:37 & 00:59:43. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E05-E06.180801.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 시간.Time~E03-E04.180726.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "Please Help Me Just Once" & "I Don’t Have Much Time". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E03-E04.180726.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "We All Die One Day", "Time Is Always Limited", "Please Help Me Just Once" & "I Don’t Have Much Time". Synced for NEXT. Runtime Ep 1-2 & 3-4 are both 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E03-E04.180726.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 시간.Time~E01-E02.180725.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "We All Die One Day" & "Time Is Always Limited". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E01-E02.180725.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "We All Die One Day", "Time Is Always Limited", "Please Help Me Just Once" & "I Don’t Have Much Time". Synced for NEXT. Runtime Ep 1-2 & 3-4 are both 00:59:45. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시간.Time~E01-E02.180725.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-12 | Fixed lyrics & common errors. 
English 시간.Time.E11-E12-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시간.Time.E09-E10-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시간.Time.E07-E08-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시간.Time.E05-E06-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시간.Time.E05-E06   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 시간.Time.E03-E04-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시간.Time.E03-E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 시간.Time.E01-E02-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시간.Time.E01-E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Time.E11-E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-E12[360p;450p;720p]VIU 
English Time.E09-E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-E10[360p;450p;720p]VIU 
English Time.E07-E08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-E08[360p;450p;720p]VIU 
English Time.E05-E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-E06[360p;450p;720p]VIU 
English Time.E03-E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03-E04[360p;450p;720p]VIU 
English Time.E01-E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-E02[360p;450p;720p]VIU 
Farsi/Persian 시간.Time~E01-E02_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian Time.Eps11-12.Barcode   saeed21
قسمت ۱۱و۱۲ سریال زمان.. برای اطلاع از وضعیت زیرنویس و دانلود سریال به کانال ما بپیوندید @Barcodesubtitle  
Farsi/Persian Time.Eps09-10.Barcode   saeed21
سریال زمان قسمت ۹و۱۰.. برای اطلاع از وضعیت زیرنویس به کانال تلگرامی ما بپیوندید @Barcodesubtitle  
Farsi/Persian Time.Eps07-08-Barcode   saeed21
سریال زمان قسمت ۷و۸...برای اطلاع از اخبار سریال و زیرنویس با ما در تلگرام همزاه شوید @Barcodesubtitle  
Farsi/Persian Time.Eps05-06-Barcode   saeed21
قسمت ۵و۶ سریال "زمان".. به تلگرام و اینستاگرام بارکد بپیوندید telegram v instagram: @barcodesubtitle  
Farsi/Persian Time.Eps03-04-Barcode   saeed21
قسمت ۳و ۴ سریال زمان .. ما را در تلگرام دنبال کنید ..@Barcodesubtitle ... 
Farsi/Persian Time.Eps01-02-Barcode   saeed21
قسمت۱و۲ سریال زمان.. به تلگرام بارکد بپیوندید @barcodesubtitle ✔️ 
Farsi/Persian Time Ep9.10 @KTTeam   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian Time Ep7.8 @KTTeam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian Time Ep5.6 @KTTeam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian Time Ep3.4 @KTTeam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian Time Ep11.12 @KTTeam   Ro94kgh
🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Farsi/Persian Time Ep1.2 @KTTeam   Ro94kgh
@KTteam. . . 🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 
Indonesian 한드ㅡㅡ시간ㅡㅡTimeㅡㅡE11-12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 한드ㅡㅡ시간ㅡㅡTimeㅡㅡE09-10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 한드ㅡㅡ시간ㅡㅡTimeㅡㅡE07-08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 한드ㅡㅡ시간ㅡㅡTimeㅡㅡE05-06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 한드ㅡㅡ시간ㅡㅡTimeㅡㅡE03-04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Mohon jangan upload ulang sub ini. Selamat menonton😊 
Indonesian 한드ㅡㅡ시간ㅡㅡTimeㅡㅡE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 시간ㅡㅡ💚Time~E11-E12.180809💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 \\Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dengan sedikit improve agar tidak membosankan// 💚 || "OST TIME" ~(Guho - Time) || 
Indonesian 시간ㅡㅡ💚Time~E09-E10.180808💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 \\Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dengan sedikit improve agar tidak membosankan// 💚 || "OST TIME" ~(Guho - Time) || 
Indonesian 시간ㅡㅡ💚Time~E07-E08.180802💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 \\Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dengan sedikit improve agar tidak membosankan// 💚 || "OST TIME" ~(Guho - Time) ||  
Indonesian 시간ㅡㅡ💚Time~E05-E06.180801💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 \\Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dengan sedikit improve agar tidak membosankan// 💚 || "OST TIME" ~(Guho - Time) ||  
Indonesian 시간ㅡㅡ💚Time~E03-E04.180726💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 \\Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dengan sedikit improve agar tidak membosankan// 💚 || "OST TIME" ~(Guho - Time) ||  
Indonesian 시간ㅡㅡ💚Time~E01-E02.180725💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 \\Diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dengan sedikit improve agar tidak membosankan// 💚 || "OST TIME" ~(Guho - Time) ||  
Indonesian Time.E11-E12.180809-nunudeseu   nunudesu
Eng sub by VIU. IG: @nunudeseu. Sedih aku liat kamu mas :( 
Indonesian Time.E09-E10.180808-NUNUDESEU   nunudesu
Eng sub by viu. IG: @nunudeseu. Please rate and comment ! 
Indonesian Time.E07-E08.180802-nunudeseu   nunudesu
Baru mulai ngesub lagi setelah sekian lama. Kalo ada typo atau salah kata. Just let me know nanti aku perbaiki di episode selanjutnya. I feel bad for you, Cheon soo hoo :"( 
Indonesian Time.E03-E04.180726-NEXT-VIU1   Rhy.Dira
Time.E03-E04.180726 Mohon maaf bila terdapat kesalahan, terima kasih 
Indonesian Time.E01-E02.180725.NEXT.VIU   Rhy.Dira
TIME Ep 1-2. Selamat menonton, mohon maaf di terdapat kesalahan Rate Please, Thank you 
Indonesian DRAMA KOREA 2018 - Time (Shigan / 시간) EPISODE 7-8   mini_min_hee
alih bahasa dan editing sub (full) oleh @mini_min_hee - tidak berkenan, gak usah rate bad - my fb_@miniminhee =ini episode gregetnya dari awal sampe akhir= 
Indonesian DRAMA KOREA 2018 - Time (Shigan / 시간) EPISODE 5-6   mini_min_hee
alih bahasa dan editing sub oleh #mini_min_hee - jika berkenan gunakan - my fb_@miniminhee  
Indonesian DRAMA KOREA 2018 - Time (Shigan / 시간) EPISODE 3-4 .- hijau sub   mini_min_hee
alih bahasa dari english milik _kayamyak_ dengan G.TOOL (dengan pengeditan) - jika berkenan gunakan, jika tidak suka jangan dirate silahkan buat sendiri (HARGAI ORANG) - my fb_@miniminhee - follow my ig @@Rossa_kusnanda 
Indonesian DRAMA KOREA 2018 - Time (Shigan / 시간) EPISODE 3-4   mini_min_hee
alih bahasa dari english milik _kayamyak_ dengan G.TOOL (dengan pengeditan) - jika berkenan gunakan, jika tidak suka jangan dirate silahkan buat sendiri (HARGAI ORANG) - my fb_@miniminhee 
Indonesian DRAMA KOREA 2018 - Time (Shigan / 시간) EPISODE 1-2 - hijau sub   mini_min_hee
alih bahasa dari english milik _kayamyak_ dengan G.TOOL (dengan pengeditan) - jika berkenan gunakan, jika tidak suka jangan dirate silahkan buat sendiri (HARGAI ORANG) - my fb_@miniminhee - follow my ig @Rossa_kusnanda 
Indonesian DRAMA KOREA 2018 - Time (Shigan / 시간) EPISODE 1-2   mini_min_hee
alih bahasa dari english milik _kayamyak_ dengan G.TOOL (dengan pengeditan) - jiaka berkenan gunakan, jika tidak suka jangan dirate silahkan buat sendiri (HARGAI ORANG) - my fb_@miniminhee 
Malay 시간.Time.E07-E08.NEXT.VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 시간.Time.E05-E06.NEXT.VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 시간.Time.E03-E04.NEXT.VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 시간.Time.E01-E02.NEXT.VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Spanish HDTV.540p.720p.Episodio 1-4   MinYoonGi