صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Rodryg (243)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Portuguese I Am Sam
(2001)
DVD   0 comments 0 received 5
17 hours ago
Portuguese Holocaust
(1978)
DVD   0 comments 0 received 5
2 days ago
Portuguese Candy
(2006)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
2 days ago
Portuguese Geostorm
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 41
2 days ago
Portuguese Godzilla: Kaijuu Wakusei (Godzilla: Monster Planet)
(2017)
    0 comments 0 received 10
2 days ago
Portuguese Winter war
(2017)
Web   0 comments 0 received 17
5 days ago
Big 5 code Bright
(2017)
Web   0 comments 0 received 18
5 days ago
English Bright
(2017)
Web   0 comments 0 received 32
5 days ago
Portuguese Get Out
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 13
5 days ago
Portuguese Birth of the Dragon
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 10
6 days ago
Portuguese Sylvia
(2003)
Web   0 comments 0 received 6
10 days ago
Portuguese It
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 96
10 days ago
Portuguese The Foreigner
(2017)
Web   0 comments 0 received 54
10 days ago
Portuguese Happy Death Day
(2017)
Web   0 comments 0 received 79
11 days ago
Portuguese Jigsaw
(2017)
Web   0 comments 0 received 144
12 days ago
Portuguese Your Name (Kimi no Na wa. / 君の名は。)
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 20
12/9/2017
English Your Name (Kimi no Na wa. / 君の名は。)
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 289
12/9/2017
Portuguese The Pirates of Somalia
(2017)
Web   0 comments 0 received 436
12/9/2017
English The Pirates of Somalia
(2017)
Web   0 comments 0 received 246
12/9/2017
Portuguese The Hours
(2002)
    0 comments 0 received 6
12/8/2017
Portuguese Mother!
(2017)
    0 comments 0 received 344
12/6/2017
Portuguese Dunkirk
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 517
12/5/2017
Portuguese Dar donya ye to saat chand ast?
(2014)
    0 comments 0 received 5
12/5/2017
Portuguese Bonjour Tristesse
(1958)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
12/4/2017
Portuguese The Grey Zone
(2001)
DVD   0 comments 1 received 5
12/4/2017
Portuguese Kingsman: The Golden Circle
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 647
12/3/2017
Portuguese High Heel Homicide
(2017)
    0 comments 0 received 21
12/3/2017
Portuguese A Silent Voice (Koe no katachi / 聲の形)
(2016)
DVD   0 comments 0 received 18
12/2/2017
Portuguese The Beguiled
(2017)
Web   0 comments 0 received 17
12/2/2017
Portuguese Christiane F.
(1981)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
12/2/2017
Portuguese Atomic Blonde
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 112
12/1/2017
Portuguese The Virgin Suicides
(1999)
    0 comments 0 received 9
11/30/2017
Portuguese HHhH
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 28
11/27/2017
Portuguese Das Tagebuch der Anne Frank
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
11/27/2017
Portuguese Snowtown
(2011)
    0 comments 0 received 5
11/17/2017
Portuguese Two Lovers
(2008)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
11/17/2017