صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Caped._.crusader (81)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events - فصل دوم
(2018)
    0 comments 11 received 181
4/2/2018
Farsi/Persian Santa Clarita Diet - فصل دوم
(2018)
    0 comments 10 received 131
3/27/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 9 received 98
3/25/2018
Farsi/Persian Welcome the Stranger
(2018)
    0 comments 11 received 192
3/20/2018
Farsi/Persian iZombie - فصل چهارم
(2018)
    0 comments 11 received 177
3/14/2018
Farsi/Persian Jessica Jones - فصل دوم
(2018)
    0 comments 19 received 126
3/9/2018
Farsi/Persian The Square
(2017)
    0 comments 13 received 905
3/8/2018
Farsi/Persian Munna Bhai M.B.B.S
(2003)
    0 comments 5 received 67
3/6/2018
Farsi/Persian I, Tonya
(2017)
    0 comments 14 received 919
2/28/2018
Farsi/Persian Guardians of the Tomb
(2018)
    0 comments 14 received 695
2/26/2018
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    1 comments 19 received 1,090
2/23/2018
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    0 comments 15 received 852
2/23/2018
Farsi/Persian Happy End
(2017)
    2 comments 10 received 799
2/17/2018
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    0 comments 9 received 265
2/17/2018
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    1 comments 10 received 655
2/16/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 7 received 187
2/14/2018
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    0 comments 10 received 548
2/13/2018
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 15 received 330
2/8/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 7 received 134
2/7/2018
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 12 received 351
2/7/2018
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    1 comments 9 received 265
2/4/2018
Farsi/Persian Roman J. Israel, Esq.
(2017)
    0 comments 21 received 929
1/30/2018
Farsi/Persian Ikiru
(1956)
    0 comments 7 received 114
1/18/2018
Farsi/Persian Cameraperson
(2016)
    0 comments 10 received 75
1/15/2018
Farsi/Persian Demon
(2015)
    0 comments 5 received 68
1/15/2018
Farsi/Persian Thank You for Your Service
(2017)
    0 comments 10 received 382
1/12/2018
Farsi/Persian Joshy
(2016)
    0 comments 12 received 106
1/9/2018
Farsi/Persian Nine Souls (9 Souls / Nain souruzu)
(2003)
    1 comments 9 received 48
1/7/2018
Farsi/Persian Demon
(2015)
    0 comments 7 received 58
1/4/2018
Farsi/Persian Dark Matter
(2007)
    0 comments 6 received 54
1/3/2018
Farsi/Persian Casino
(1995)
    0 comments 12 received 226
12/29/2017
Farsi/Persian Chinatown
(1974)
    0 comments 8 received 246
12/25/2017
Farsi/Persian Breathe
(2017)
    0 comments 15 received 674
12/22/2017
Farsi/Persian Battle of the Sexes
(2017)
    0 comments 14 received 606
12/21/2017
Farsi/Persian Akeelah and the Bee
(2006)
    0 comments 8 received 65
12/20/2017
Farsi/Persian Hacker (Anonymous)
(2016)
    0 comments 6 received 175
12/17/2017