صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Caped._.crusader (85)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Orange is the New Black - Sixth Season
(2018)
    0 comments 6 received 54
8 days ago
Farsi/Persian Extinction
(2018)
    0 comments 15 received 269
19 days ago
Farsi/Persian Operation Red Sea
(2018)
    0 comments 10 received 279
25 days ago
Farsi/Persian The Cured
(2017)
    0 comments 13 received 208
26 days ago
Farsi/Persian Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events - فصل دوم
(2018)
    0 comments 12 received 239
4/2/2018
Farsi/Persian Santa Clarita Diet - فصل دوم
(2018)
    0 comments 11 received 177
3/27/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 10 received 110
3/25/2018
Farsi/Persian Welcome the Stranger
(2018)
    0 comments 12 received 234
3/20/2018
Farsi/Persian iZombie - فصل چهارم
(2018)
    0 comments 12 received 206
3/14/2018
Farsi/Persian Jessica Jones - فصل دوم
(2018)
    0 comments 20 received 144
3/9/2018
Farsi/Persian The Square
(2017)
    0 comments 17 received 1,119
3/8/2018
Farsi/Persian Munna Bhai M.B.B.S
(2003)
    0 comments 6 received 120
3/6/2018
Farsi/Persian I, Tonya
(2017)
    0 comments 15 received 1,040
2/28/2018
Farsi/Persian Guardians of the Tomb
(2018)
    0 comments 16 received 797
2/26/2018
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    1 comments 23 received 1,278
2/23/2018
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    0 comments 17 received 982
2/23/2018
Farsi/Persian Happy End
(2017)
    2 comments 12 received 940
2/17/2018
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    0 comments 10 received 326
2/17/2018
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    1 comments 12 received 883
2/16/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 8 received 201
2/14/2018
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    0 comments 11 received 684
2/13/2018
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 17 received 356
2/8/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 8 received 145
2/7/2018
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 14 received 376
2/7/2018
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    1 comments 10 received 311
2/4/2018
Farsi/Persian Roman J. Israel, Esq.
(2017)
    0 comments 22 received 1,034
1/30/2018
Farsi/Persian Ikiru
(1956)
    0 comments 8 received 167
1/18/2018
Farsi/Persian Cameraperson
(2016)
    0 comments 11 received 90
1/15/2018
Farsi/Persian Demon
(2015)
    0 comments 7 received 93
1/15/2018
Farsi/Persian Thank You for Your Service
(2017)
    0 comments 11 received 400
1/12/2018
Farsi/Persian Joshy
(2016)
    0 comments 13 received 130
1/9/2018
Farsi/Persian Nine Souls (9 Souls / Nain souruzu)
(2003)
    1 comments 10 received 63
1/7/2018
Farsi/Persian Demon
(2015)
    0 comments 8 received 76
1/4/2018
Farsi/Persian Dark Matter
(2007)
    0 comments 7 received 69
1/3/2018
Farsi/Persian Casino
(1995)
    0 comments 13 received 336
12/29/2017
Farsi/Persian Chinatown
(1974)
    0 comments 10 received 343
12/25/2017