صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Caped._.crusader (94)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Meg
(2018)
Web   0 comments 11 received 178
8 days ago
Farsi/Persian Alterscape
(2017)
    0 comments 13 received 184
9 days ago
Farsi/Persian Black 47
(2018)
Web   0 comments 15 received 536
22 days ago
Farsi/Persian The Last Ship - Fifth Season
(2018)
    0 comments 21 received 306
9/19/2018
Farsi/Persian The Last Ship - Fifth Season
(2018)
    2 comments 18 received 448
9/17/2018
Farsi/Persian Atypical - فصل دوم
(2018)
    0 comments 18 received 79
9/15/2018
Farsi/Persian Mr. Mercedes - فصل دوم
(2017)
    2 comments 22 received 276
9/14/2018
Farsi/Persian Atypical - فصل دوم
(2018)
    0 comments 17 received 91
9/13/2018
Farsi/Persian Solo: A Star Wars Story
(2018)
    0 comments 18 received 900
9/11/2018
Farsi/Persian Orange is the New Black - Sixth Season
(2018)
    0 comments 7 received 119
8/8/2018
Farsi/Persian Extinction
(2018)
    0 comments 16 received 333
7/28/2018
Farsi/Persian Operation Red Sea
(2018)
    0 comments 10 received 441
7/22/2018
Farsi/Persian The Cured
(2017)
    0 comments 14 received 320
7/20/2018
Farsi/Persian Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events - فصل دوم
(2018)
    0 comments 12 received 286
4/2/2018
Farsi/Persian Santa Clarita Diet - فصل دوم
(2018)
    0 comments 11 received 202
3/27/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 10 received 115
3/25/2018
Farsi/Persian Welcome the Stranger
(2018)
    0 comments 12 received 250
3/20/2018
Farsi/Persian iZombie - فصل چهارم
(2018)
    0 comments 12 received 217
3/14/2018
Farsi/Persian Marvel's Jessica Jones - فصل دوم
(2018)
    0 comments 20 received 149
3/9/2018
Farsi/Persian The Square
(2017)
    0 comments 17 received 1,257
3/8/2018
Farsi/Persian Munna Bhai M.B.B.S
(2003)
    0 comments 6 received 157
3/6/2018
Farsi/Persian I, Tonya
(2017)
    0 comments 15 received 1,129
2/28/2018
Farsi/Persian Guardians of the Tomb
(2018)
    0 comments 15 received 859
2/26/2018
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    1 comments 23 received 1,417
2/23/2018
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    0 comments 17 received 1,080
2/23/2018
Farsi/Persian Happy End
(2017)
    2 comments 12 received 997
2/17/2018
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    0 comments 11 received 355
2/17/2018
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    2 comments 12 received 977
2/16/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 8 received 215
2/14/2018
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    0 comments 11 received 747
2/13/2018
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 17 received 372
2/8/2018
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 8 received 150
2/7/2018
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 14 received 392
2/7/2018
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    1 comments 10 received 335
2/4/2018
Farsi/Persian Roman J. Israel, Esq.
(2017)
    0 comments 22 received 1,075
1/30/2018
Farsi/Persian Ikiru
(1956)
    0 comments 8 received 199
1/18/2018