صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by S H E R I F (447)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Disaster Artist
(2017)
Web   0 comments 0 received 18
2 hours ago
English Escape Room
(2017)
Web   0 comments 0 received 28
17 hours ago
English The Female Brain
(2017)
Web   0 comments 2 received 475
2 days ago
English Call Me by Your Name
(2017)
Web   0 comments 0 received 338
3 days ago
English Irreplaceable You
(2018)
Web   0 comments 0 received 190
3 days ago
English Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 299
5 days ago
English The Ballad of Lefty Brown
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 131
6 days ago
English Darkest Hour
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 297
6 days ago
English Just Getting Started
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 105
6 days ago
English Lady Bird
(2017)
Web   0 comments 1 received 211
7 days ago
English Batman: Gotham by Gaslight
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 261
7 days ago
English Accident Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 463
8 days ago
English A Taxi Driver
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 184
8 days ago
English Permission
(2017)
Web   0 comments 0 received 54
8 days ago
English Battlecreek
(2016)
Web   0 comments 1 received 358
9 days ago
English Mom and Dad
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 95
9 days ago
English When We First Met
(2018)
Web   0 comments 0 received 718
10 days ago
English Justice League
(2017)
Web   0 comments 0 received 745
10 days ago
English The Florida Project
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 156
14 days ago
English The Cloverfield Paradox
(2018)
Web   0 comments 2 received 1,451
15 days ago
English Cut Shoot Kill
(2017)
Web   0 comments 0 received 102
16 days ago
English Mad Families
(2017)
Web   1 comments 2 received 340
16 days ago
English Wonder
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 1,040
17 days ago
English Walking Out
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 45
17 days ago
English Cassidy Red
(2017)
Web   0 comments 0 received 66
17 days ago
English Scorched Earth
(2017)
Web   1 comments 1 received 444
18 days ago
English The Star
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 707
18 days ago
English Stronger
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 42
18 days ago
English The Florida Project
(2017)
Web   0 comments 1 received 192
21 days ago
English Wonder
(2017)
Web   0 comments 1 received 702
21 days ago
English Only the Brave
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 271
22 days ago
English Roman J. Israel, Esq.
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 147
23 days ago
English All I See Is You
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 98
24 days ago
English A Futile & Stupid Gesture
(2018)
Web   0 comments 0 received 44
24 days ago
English Suburbicon
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 699
24 days ago
English Crooked House
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 101
24 days ago