صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by daejang (607)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Korean Deadpool 2
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 589
7 days ago
Korean Deadpool 2
(2018)
Web   0 comments 0 received 236
8 days ago
Korean Monster's Ball
(2001)
Blu-ray   0 comments 0 received 6
9 days ago
Korean Deadpool 2
(2018)
Web   0 comments 0 received 434
9 days ago
Korean Avengers: Infinity War
(2018)
Web   0 comments 0 received 460
16 days ago
Korean Den of Thieves
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 65
6/5/2018
Korean Love, Simon
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 116
5/31/2018
Korean Let Me Eat Your Pancreas
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 56
5/15/2018
Korean Black Panther
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 963
5/4/2018
Korean The 15:17 to Paris
(2018)
Web   0 comments 1 received 94
5/1/2018
Korean Batman Ninja
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 40
4/30/2018
Korean Fifty Shades Freed
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 767
4/29/2018
Korean Pitch Perfect 3
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 140
4/22/2018
Korean Vampire Cleanup Department
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 47
4/20/2018
Korean What Happened to Monday
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 103
4/9/2018
Korean The Post
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 187
4/7/2018
Korean Science Fiction Volume One: The Osiris Child
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 19
4/5/2018
Korean The Commuter
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 695
4/5/2018
Korean 5 Centimeters Per Second (Byôsoku 5 senchimêtoru)
(2007)
Blu-ray   0 comments 1 received 35
4/4/2018
Korean Flatliners
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 121
3/31/2018
Korean Ingrid Goes West
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 154
3/27/2018
Korean Free Fire
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 24
3/27/2018
Korean Taps
(1981)
Blu-ray   0 comments 1 received 23
3/25/2018
Korean I, Tonya
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 115
3/25/2018
Korean Legend of the Naga Pearls
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 57
3/23/2018
Korean Zona Hostil (Rescue Underfire)
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 24
3/18/2018
Korean Only the Brave
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 440
3/18/2018
Korean Jumanji: Welcome to the Jungle
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 419
3/14/2018
Korean Star Wars: The Last Jedi
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 471
3/12/2018
Korean Downsizing
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 419
3/7/2018
Korean The Shape of Water
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 1,074
3/3/2018
Korean Justice League
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 178
2/28/2018
Korean Fullmetal Alchemist
(2017)
Web   0 comments 1 received 142
2/20/2018
Korean Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 407
2/18/2018
Korean Justice League
(2017)
Web   0 comments 1 received 291
2/13/2018
Korean Mine
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 27
2/13/2018