صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by daejang (577)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Korean Fullmetal Alchemist
(2017)
Web   0 comments 0 received 78
5 days ago
Korean Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 85
7 days ago
Korean Justice League
(2017)
Web   0 comments 0 received 156
12 days ago
Korean Mine
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 11
12 days ago
Korean Coco
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 1,112
12 days ago
Korean Sniper: Ultimate Kill
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
13 days ago
Korean Murder on the Orient Express
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 209
13 days ago
Korean Gone Girl
(2014)
Blu-ray   0 comments 0 received 16
13 days ago
Korean Accident Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 23
14 days ago
Korean The Snowman
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 27
14 days ago
Korean Murder on D Street (D zaka no satsujin jiken)
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
28 days ago
Korean Brotherhood of Blades 2: The Infernal Battlefield
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 20
28 days ago
Korean Brotherhood of Blades
(2014)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
29 days ago
Korean Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Web   0 comments 0 received 250
30 days ago
Korean Geostorm
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 86
1/25/2018
Korean Geostorm
(2017)
Web   0 comments 0 received 104
1/15/2018
Korean Jumper
(2008)
Blu-ray   0 comments 0 received 11
1/2/2018
Korean The Son of Bigfoot
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 18
12/28/2017
Korean 6 Below: Miracle on the Mountain
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 13
12/28/2017
Korean Blade Runner 2049
(2017)
Web   0 comments 0 received 768
12/26/2017
Korean What Happened to Monday
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 93
12/16/2017
Korean Vicky Cristina Barcelona
(2008)
Blu-ray   0 comments 0 received 13
12/10/2017
Korean Wu Kong
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 49
12/9/2017
Korean American Assassin
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 284
12/9/2017
Korean Sleight
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 22
12/9/2017
Korean Mother!
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 72
12/9/2017
Korean Thelma
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 29
12/8/2017
Korean Bon Cop Bad Cop 2
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
12/7/2017
Korean Power Rangers
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 28
12/7/2017
Korean Inception
(2010)
Blu-ray   0 comments 0 received 35
12/7/2017
Korean Dunkirk
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 480
12/6/2017
Korean Kingsman: The Golden Circle
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 499
12/5/2017
Korean Wrecker
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
12/5/2017
Korean Bad Genius
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 118
12/5/2017
Korean Operation Dunkirk
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 63
11/26/2017
Korean American Made
(2017)
Web   0 comments 0 received 426
11/25/2017