صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Pein Akatsuki (1053)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Final Score
(2018)
Web   3 comments 4 received 105
1 days ago
Indonesian Final Score
(2018)
Web   3 comments 1 received 36
1 days ago
Indonesian The Meg
(2018)
Web   3 comments 5 received 645
1 days ago
Indonesian The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   3 comments 20 received 2,172
2 days ago
Indonesian Slender Man
(2018)
Blu-ray   3 comments 15 received 2,644
3 days ago
Indonesian Slender Man
(2018)
Telesync   3 comments 2 received 533
3 days ago
Indonesian Slender Man
(2018)
Cam   3 comments 2 received 183
3 days ago
Indonesian Searching
(2018)
Web   4 comments 17 received 3,951
6 days ago
Indonesian Mamma Mia! Here We Go Again
(2018)
Blu-ray   4 comments 38 received 4,218
7 days ago
Indonesian Mamma Mia! Here We Go Again
(2018)
Web   3 comments 4 received 943
7 days ago
Indonesian Mamma Mia! Here We Go Again
(2018)
Web   3 comments 5 received 226
7 days ago
Indonesian Reprisal
(2018)
Blu-ray   3 comments 21 received 2,689
9 days ago
Indonesian Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Web   3 comments 24 received 2,925
11 days ago
Indonesian Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Telesync   3 comments 1 received 357
11 days ago
Indonesian The Meg
(2018)
Web   3 comments 9 received 4,930
16 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Blu-ray   6 comments 106 received 38,042
16 days ago
Indonesian The Darkest Minds
(2018)
Web   3 comments 53 received 12,126
18 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   8 comments 72 received 32,633
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   3 comments 4 received 2,301
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   3 comments 2 received 2,964
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   3 comments 2 received 1,711
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Telesync   3 comments 3 received 13,600
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Cam   3 comments 2 received 3,374
19 days ago
Indonesian Hotel Artemis
(2018)
Blu-ray   7 comments 115 received 19,103
22 days ago
Indonesian Hotel Artemis
(2018)
Cam   3 comments 5 received 747
22 days ago
Indonesian Skyscraper
(2018)
Blu-ray   5 comments 74 received 16,081
23 days ago
Indonesian Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
(2018)
Blu-ray   4 comments 71 received 30,048
24 days ago
Indonesian Skyscraper
(2018)
Web   3 comments 6 received 1,102
24 days ago
Indonesian Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
(2018)
Web   3 comments 23 received 5,532
26 days ago
Indonesian A Prayer Before Dawn
(2018)
Blu-ray   4 comments 33 received 4,401
27 days ago
Indonesian The First Purge
(2018)
Blu-ray   7 comments 71 received 12,654
27 days ago
Indonesian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Blu-ray   5 comments 50 received 13,010
29 days ago
Indonesian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   3 comments 10 received 5,452
29 days ago
Indonesian The First Purge
(2018)
Web   3 comments 37 received 8,012
9/21/2018
Indonesian The Meg
(2018)
Web   6 comments 41 received 20,191
9/18/2018
Indonesian The Meg
(2018)
Web   3 comments 6 received 5,343
9/18/2018