صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Pein Akatsuki (917)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Cargo
(2017)
Web   4 comments 18 received 2,079
1 days ago
Indonesian I kill Giants
(2018)
Blu-ray   4 comments 11 received 1,089
1 days ago
Indonesian The Monkey King 3
(2018)
Blu-ray   3 comments 19 received 1,473
3 days ago
Indonesian The Monkey King 3
(2018)
Web   3 comments 6 received 462
3 days ago
Indonesian The Monkey King 3
(2018)
Web   3 comments 2 received 164
3 days ago
Indonesian Pacific Rim: Uprising
(2018)
Web   4 comments 61 received 14,631
3 days ago
Indonesian Avengers: Infinity War
(2018)
Telesync   3 comments 4 received 1,715
5 days ago
Indonesian Avengers: Infinity War
(2018)
Telesync   3 comments 11 received 3,680
5 days ago
Indonesian Pacific Rim: Uprising
(2018)
Web   4 comments 5 received 2,312
5 days ago
Indonesian Pacific Rim: Uprising
(2018)
Telesync   4 comments 3 received 1,457
5 days ago
Indonesian Ready Player One
(2018)
Web   3 comments 21 received 9,677
9 days ago
Indonesian Ready Player One
(2018)
Web   5 comments 28 received 12,802
9 days ago
Indonesian Ready Player One
(2018)
Telesync   3 comments 2 received 3,212
9 days ago
Indonesian Red Sparrow
(2018)
Blu-ray   5 comments 167 received 31,130
11 days ago
Indonesian Red Sparrow
(2018)
Web   3 comments 6 received 5,080
11 days ago
Indonesian The Titan
(2018)
Blu-ray   6 comments 40 received 8,147
15 days ago
Indonesian Samson
(2018)
Blu-ray   5 comments 40 received 12,917
16 days ago
Indonesian Samson
(2018)
TV   3 comments 9 received 6,427
16 days ago
Indonesian Black Panther
(2018)
Blu-ray   24 comments 250 received 112,981
18 days ago
Indonesian Black Panther
(2018)
Web   4 comments 4 received 10,155
18 days ago
Indonesian Black Panther
(2018)
Telesync   4 comments 1 received 8,788
18 days ago
Indonesian Black Panther
(2018)
Telesync   4 comments 4 received 14,436
18 days ago
Indonesian Black Panther
(2018)
Telesync   5 comments 2 received 24,404
18 days ago
Indonesian Avengers: Infinity War
(2018)
Telesync   3 comments 11 received 7,034
18 days ago
Indonesian Avengers: Infinity War
(2018)
Cam   5 comments 34 received 13,546
19 days ago
Indonesian Avengers: Infinity War
(2018)
Cam   3 comments 8 received 5,021
19 days ago
Indonesian Avengers: Infinity War
(2018)
Cam   5 comments 9 received 19,289
19 days ago
Indonesian Pacific Rim: Uprising
(2018)
Web   10 comments 52 received 43,142
29 days ago
Indonesian 12 Strong
(2018)
Blu-ray   8 comments 116 received 38,108
4/18/2018
Indonesian The Maze Runner: The Death Cure
(2017)
Blu-ray   10 comments 208 received 61,944
4/12/2018
Indonesian The Maze Runner: The Death Cure
(2017)
Web   7 comments 48 received 33,962
4/11/2018
Indonesian You Were Never Really Here
(2017)
Blu-ray   5 comments 66 received 9,720
4/11/2018
Indonesian You Were Never Really Here
(2017)
Web   3 comments 14 received 2,050
4/11/2018
Indonesian The Maze Runner: The Death Cure
(2017)
Web   5 comments 12 received 11,457
4/7/2018
Indonesian 12 Strong
(2018)
Web   4 comments 62 received 35,773
4/5/2018
Indonesian The Commuter
(2018)
Blu-ray   14 comments 190 received 52,073
4/5/2018