صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Pein Akatsuki (1053)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Final Score
(2018)
Web   3 comments 4 received 108
1 days ago
Indonesian Final Score
(2018)
Web   3 comments 1 received 37
1 days ago
Indonesian The Meg
(2018)
Web   3 comments 5 received 665
1 days ago
Indonesian The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   3 comments 20 received 2,217
2 days ago
Indonesian Slender Man
(2018)
Blu-ray   3 comments 15 received 2,662
3 days ago
Indonesian Slender Man
(2018)
Telesync   3 comments 2 received 541
3 days ago
Indonesian Slender Man
(2018)
Cam   3 comments 2 received 185
3 days ago
Indonesian Searching
(2018)
Web   4 comments 17 received 3,967
6 days ago
Indonesian Mamma Mia! Here We Go Again
(2018)
Blu-ray   4 comments 38 received 4,234
7 days ago
Indonesian Mamma Mia! Here We Go Again
(2018)
Web   3 comments 4 received 947
7 days ago
Indonesian Mamma Mia! Here We Go Again
(2018)
Web   3 comments 5 received 227
7 days ago
Indonesian Reprisal
(2018)
Blu-ray   3 comments 21 received 2,707
9 days ago
Indonesian Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Web   3 comments 24 received 2,929
11 days ago
Indonesian Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Telesync   3 comments 1 received 359
11 days ago
Indonesian The Meg
(2018)
Web   3 comments 9 received 4,942
16 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Blu-ray   6 comments 106 received 38,072
16 days ago
Indonesian The Darkest Minds
(2018)
Web   3 comments 54 received 12,137
18 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   8 comments 73 received 32,646
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   3 comments 4 received 2,303
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   3 comments 2 received 2,967
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Web   3 comments 2 received 1,712
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Telesync   3 comments 3 received 13,618
19 days ago
Indonesian Ant-Man and the Wasp
(2018)
Cam   3 comments 2 received 3,381
19 days ago
Indonesian Hotel Artemis
(2018)
Blu-ray   7 comments 115 received 19,118
22 days ago
Indonesian Hotel Artemis
(2018)
Cam   3 comments 5 received 747
22 days ago
Indonesian Skyscraper
(2018)
Blu-ray   5 comments 74 received 16,084
23 days ago
Indonesian Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
(2018)
Blu-ray   4 comments 71 received 30,075
24 days ago
Indonesian Skyscraper
(2018)
Web   3 comments 6 received 1,104
24 days ago
Indonesian Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
(2018)
Web   3 comments 23 received 5,533
26 days ago
Indonesian A Prayer Before Dawn
(2018)
Blu-ray   4 comments 33 received 4,404
27 days ago
Indonesian The First Purge
(2018)
Blu-ray   7 comments 71 received 12,658
27 days ago
Indonesian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Blu-ray   5 comments 50 received 13,013
29 days ago
Indonesian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Web   3 comments 10 received 5,457
29 days ago
Indonesian The First Purge
(2018)
Web   3 comments 37 received 8,015
9/21/2018
Indonesian The Meg
(2018)
Web   6 comments 41 received 20,197
9/18/2018
Indonesian The Meg
(2018)
Web   3 comments 6 received 5,344
9/18/2018