صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Pein Akatsuki (855)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Puppy!
(2017)
Blu-ray   3 comments 9 received 44
5 hours ago
Indonesian Justice League
(2017)
Blu-ray   8 comments 22 received 5,679
6 days ago
Indonesian Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Blu-ray   8 comments 131 received 17,369
8 days ago
Indonesian Justice League
(2017)
Web   8 comments 63 received 18,980
12 days ago
Indonesian Justice League
(2017)
Web   9 comments 56 received 17,639
15 days ago
Indonesian Coco
(2017)
Blu-ray   10 comments 174 received 41,171
16 days ago
Indonesian The Cloverfield Paradox
(2018)
Web   11 comments 72 received 12,832
19 days ago
Indonesian Coco
(2017)
Web   8 comments 69 received 32,473
26 days ago
Indonesian Coco
(2017)
DVD   3 comments 11 received 3,994
26 days ago
Indonesian Coco
(2017)
Web   3 comments 12 received 5,996
26 days ago
Indonesian Coco
(2017)
Telesync   3 comments 9 received 4,257
26 days ago
Indonesian Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Blu-ray   8 comments 98 received 44,834
28 days ago
Indonesian Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Web   18 comments 126 received 78,047
1/22/2018
Indonesian Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
TV   3 comments 7 received 7,767
1/22/2018
Indonesian Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
Telesync   3 comments 6 received 10,956
1/22/2018
Indonesian Geostorm
(2017)
Blu-ray   7 comments 139 received 34,332
1/16/2018
Indonesian Happy Death Day
(2017)
Blu-ray   5 comments 95 received 17,930
1/6/2018
Indonesian Blade Runner 2049
(2017)
Blu-ray   6 comments 75 received 19,956
1/5/2018
Indonesian Blade Runner 2049
(2017)
Blu-ray   14 comments 141 received 34,748
1/3/2018
Indonesian Geostorm
(2017)
Web   4 comments 74 received 22,307
1/2/2018
Indonesian Geostorm
(2017)
Web   3 comments 8 received 5,214
1/2/2018
Indonesian Happy Death Day
(2017)
Web   4 comments 45 received 5,729
1/2/2018
Indonesian Happy Death Day
(2017)
Web   3 comments 9 received 1,324
1/2/2018
Indonesian Beyond Skyline
(2017)
Blu-ray   6 comments 104 received 27,590
12/29/2017
Indonesian Blade Runner 2049
(2017)
Web   9 comments 136 received 50,271
12/25/2017
Indonesian Blade Runner 2049
(2017)
Telesync   5 comments 9 received 7,452
12/25/2017
Indonesian Blade Runner 2049 - 2048: Nowhere to Run
(2017)
Blu-ray   4 comments 17 received 1,162
12/25/2017
Indonesian Blade Runner 2049 - 2036: Nexus Dawn
(2017)
Blu-ray   4 comments 15 received 878
12/25/2017
Indonesian Blade Runner: Black Out 2022
(2017)
Blu-ray   4 comments 16 received 1,035
12/25/2017
Indonesian Justice League
(2017)
Web   7 comments 111 received 69,029
12/22/2017
Indonesian Justice League
(2017)
TV   4 comments 10 received 23,792
12/22/2017
Indonesian It
(2017)
Blu-ray   13 comments 210 received 49,100
12/18/2017
Indonesian Beyond Skyline
(2017)
Web   7 comments 132 received 44,645
12/15/2017
Indonesian It
(2017)
Web   8 comments 40 received 16,375
12/10/2017
Indonesian It
(2017)
Web   3 comments 10 received 6,212
12/10/2017
Indonesian Mother!
(2017)
Blu-ray   7 comments 117 received 17,479
12/7/2017