صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by hossein6 (589)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Westworld - First Season
(2016)
Blu-ray   2 comments 8 received 196
2/13/2018
Farsi/Persian The Book of Henry
(2017)
Blu-ray   3 comments 17 received 703
9/23/2017
Farsi/Persian The Book of Henry
(2017)
Web   2 comments 14 received 474
9/19/2017
Farsi/Persian Strike - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 8 received 163
9/18/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
Web   0 comments 13 received 397
9/18/2017
Farsi/Persian Strike - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 7 received 103
9/18/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
TV   0 comments 12 received 315
9/15/2017
Farsi/Persian Strike - First Season
(2017)
TV   0 comments 9 received 167
9/11/2017
Farsi/Persian Strike - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 8 received 123
9/11/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
Web   0 comments 20 received 465
9/7/2017
Farsi/Persian Strike - First Season
(2017)
TV   0 comments 12 received 158
9/4/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
Web   0 comments 20 received 485
9/1/2017
Farsi/Persian Strike - First Season
(2017)
TV   0 comments 12 received 164
8/29/2017
Farsi/Persian Strike - First Season
(2017)
TV   0 comments 14 received 160
8/28/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
Web   0 comments 19 received 526
8/25/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
Web   1 comments 21 received 537
8/18/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes
(2017)
Web   0 comments 22 received 611
8/13/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
Web   0 comments 7 received 395
8/1/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
Web   0 comments 8 received 1,066
8/1/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
Web   0 comments 17 received 708
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
(2011)
Blu-ray   0 comments 10 received 707
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
(2010)
Blu-ray   0 comments 9 received 685
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Half-Blood Prince
(2009)
Blu-ray   0 comments 9 received 664
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Order of the Phoenix
(2007)
Blu-ray   0 comments 10 received 692
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Goblet of Fire
(2005)
Blu-ray   0 comments 10 received 652
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Order of the Phoenix
(2007)
DVD   0 comments 7 received 142
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Goblet of Fire
(2005)
DVD   0 comments 6 received 142
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
(2004)
DVD   0 comments 6 received 139
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
(2004)
Blu-ray   0 comments 9 received 683
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Chamber of Secrets
(2002)
Blu-ray   0 comments 7 received 499
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Chamber of Secrets
(2002)
Blu-ray   0 comments 11 received 613
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Sorcerer's Stone
(2001)
Blu-ray   0 comments 8 received 442
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter and the Sorcerer's Stone
(2001)
Blu-ray   0 comments 8 received 622
8/1/2017
Farsi/Persian Harry Potter Years Box Set 1-7
(2010)
Blu-ray   1 comments 7 received 83
8/1/2017
Farsi/Persian Okja
(2017)
Web   3 comments 20 received 1,095
6/29/2017
Farsi/Persian Fargo - Third Season
(2017)
Web   0 comments 7 received 731
6/28/2017