صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by hossein6 (614)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 12 received 283
2 days ago
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 14 received 455
9 days ago
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 20 received 541
23 days ago
Farsi/Persian Hereditary
(2018)
Web   0 comments 11 received 487
28 days ago
Farsi/Persian Hereditary
(2018)
Web   0 comments 7 received 196
28 days ago
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
Web   0 comments 13 received 430
29 days ago
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
Web   0 comments 18 received 486
8/14/2018
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
Web   0 comments 22 received 485
8/7/2018
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 24 received 684
8/7/2018
Farsi/Persian King Lear
(2018)
Web   0 comments 11 received 212
7/8/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 11 received 786
6/30/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 9 received 858
6/30/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 19 received 994
6/26/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 15 received 516
6/26/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 27 received 1,111
6/18/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 29 received 1,037
6/11/2018
English A Doll's House
(1973)
DVD   0 comments 6 received 30
6/11/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   1 comments 17 received 500
6/4/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   2 comments 33 received 1,136
6/4/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 29 received 1,060
5/28/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 30 received 1,121
5/21/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 15 received 453
5/17/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   3 comments 32 received 1,050
5/14/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 29 received 1,025
5/7/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   1 comments 28 received 1,152
4/30/2018
Farsi/Persian Westworld - فصل دوم
(2018)
Web   3 comments 44 received 1,334
4/23/2018
Farsi/Persian Westworld - First Season
(2016)
Blu-ray   1 comments 21 received 1,267
2/13/2018
Farsi/Persian The Book of Henry
(2017)
Blu-ray   3 comments 21 received 822
9/23/2017
Farsi/Persian The Book of Henry
(2017)
Web   2 comments 16 received 536
9/19/2017
Farsi/Persian Strike - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 9 received 238
9/18/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes - First Season
(2017)
Web   0 comments 15 received 497
9/18/2017
Farsi/Persian Strike - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 8 received 144
9/18/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes - First Season
(2017)
TV   0 comments 13 received 395
9/15/2017
Farsi/Persian Strike - First Season
(2017)
TV   0 comments 10 received 245
9/11/2017
Farsi/Persian Strike - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 9 received 168
9/11/2017
Farsi/Persian Mr. Mercedes - First Season
(2017)
Web   0 comments 22 received 575
9/7/2017