صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Doomxknight (213)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Pulp
(1972)
Blu-ray   0 comments 0 received 3
1 days ago
Arabic Hoodlum
(1997)
Blu-ray   0 comments 2 received 18
4 days ago
Arabic The Valachi Papers (Carteggio Valachi AKA Le dossier Valachi)
(1972)
Blu-ray   2 comments 3 received 13
4 days ago
Arabic El Chapo - فصل دوم
(2017)
Web   0 comments 2 received 41
9 days ago
English Tomorrow Is Forever
(1946)
Blu-ray   0 comments 1 received 42
10 days ago
English California
(1947)
Blu-ray   0 comments 0 received 9
10 days ago
Arabic Vikings - Fifth Season
(2017)
Web   1 comments 14 received 1,875
10 days ago
Arabic Jigsaw
(2017)
Web   0 comments 8 received 1,301
13 days ago
English El Chapo - فصل دوم
(2017)
Web   0 comments 0 received 270
29 days ago
Arabic The Town
(2010)
Blu-ray   1 comments 3 received 236
8/19/2017
English Brazil
(1944)
Blu-ray   0 comments 0 received 16
8/2/2017
Arabic Castle Keep
(1969)
Blu-ray   0 comments 2 received 39
7/28/2017
Arabic I Wake Up Screaming
(1941)
Blu-ray   0 comments 2 received 20
7/25/2017
Arabic The Indian Fighter
(1955)
Blu-ray   0 comments 3 received 77
7/23/2017
Arabic Robinson Crusoe on Mars
(1964)
Blu-ray   0 comments 2 received 36
7/19/2017
Arabic Ministry of Fear
(1944)
Blu-ray   0 comments 3 received 52
7/16/2017
Arabic The Scarlet and the Black
(1983)
Blu-ray   0 comments 2 received 41
7/16/2017
Arabic The Unforgiven
(1960)
Blu-ray   0 comments 2 received 71
7/16/2017
English The Howards of Virginia
(1940)
Web   0 comments 0 received 30
7/14/2017
English The Drowning Pool
(1975)
Web   0 comments 0 received 37
7/14/2017
English Frisco Kid
(1935)
Web   0 comments 1 received 17
7/14/2017
English The Wicked Lady
(1945)
Web   0 comments 1 received 35
7/14/2017
Arabic Boom Town
(1940)
Web   0 comments 0 received 23
7/14/2017
Arabic Boys Town
(1938)
Web   0 comments 0 received 12
7/14/2017
Arabic Tough Guys
(1986)
Blu-ray   0 comments 3 received 59
7/9/2017
English Red Sundown
(1956)
Blu-ray   0 comments 0 received 47
7/7/2017
Arabic Red Sundown
(1956)
Blu-ray   0 comments 1 received 33
7/7/2017
Arabic El Chapo - First Season
(2017)
Web   0 comments 11 received 706
7/6/2017
Arabic El Chapo - First Season
(2017)
Web   0 comments 1 received 144
7/6/2017
English The Broken Land
(1962)
Web   0 comments 1 received 43
7/5/2017
English The Killer Is Loose
(1956)
Blu-ray   0 comments 1 received 120
7/4/2017
English The Man From Planet X
(1951)
Blu-ray   0 comments 1 received 408
7/4/2017
English The Quiet American
(1958)
Blu-ray   0 comments 0 received 184
7/4/2017
Arabic El Chapo - First Season
(2017)
Web   0 comments 1 received 157
7/3/2017
Arabic El Chapo - First Season
(2017)
Web   0 comments 2 received 172
7/3/2017
Arabic El Chapo - First Season
(2017)
Web   2 comments 1 received 201
7/1/2017