صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by ismail0100 (389)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Turkish The Walking Dead - Eighth Season
(2017)
TV   3 comments 2 received 714
5 days ago
English Total Recall
(1990)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
9 days ago
Turkish Total Recall
(1990)
Blu-ray   0 comments 0 received 9
10 days ago
Turkish Ferdinand
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 20
10 days ago
Turkish Bad Santa 2
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
12 days ago
English What a Girl Wants
(2003)
Web   0 comments 0 received 39
12 days ago
Turkish What a Girl Wants
(2003)
Web   0 comments 0 received 8
12 days ago
Turkish Source Code
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
16 days ago
Turkish Star Wars: The Last Jedi
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 34
16 days ago
Turkish Blade: Trinity (Blade III)
(2004)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
17 days ago
Turkish Blade
(1998)
Blu-ray   0 comments 0 received 11
17 days ago
Turkish Annihilation
(2018)
Web   0 comments 0 received 31
17 days ago
English Source Code
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 30
17 days ago
Turkish The Count of Monte Cristo
(2002)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
18 days ago
Turkish The Walking Dead - Eighth Season
(2017)
TV   7 comments 5 received 2,532
18 days ago
Turkish Spartacus: Gods of the Arena - First Season
(2011)
Web   0 comments 0 received 5
19 days ago
Turkish Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Web   0 comments 0 received 6
19 days ago
Turkish Spartacus: War of The Damned - Third Season
(2013)
Web   0 comments 0 received 5
19 days ago
Turkish Spartacus: Blood and Sand - First Season
(2010)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
22 days ago
Turkish Magic Mike XXL
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
24 days ago
Turkish Magic Mike
(2012)
Blu-ray   0 comments 0 received 11
25 days ago
Turkish Bridget Jones's Diary
(2001)
Blu-ray   2 comments 0 received 7
26 days ago
Turkish Bridget Jones's Baby
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 10
26 days ago
Turkish Bridget Jones: The Edge of Reason
(2004)
Blu-ray   0 comments 0 received 4
26 days ago
Turkish Jumanji: Welcome to the Jungle
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 88
28 days ago
Turkish The Heat
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
2/26/2018
Turkish The Heat
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
2/26/2018
Turkish Rain Man
(1988)
Blu-ray   0 comments 0 received 15
2/23/2018
Turkish Fullmetal Alchemist
(2017)
Web   0 comments 0 received 80
2/19/2018
Turkish Daddy's Home 2
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 19
2/19/2018
Turkish Daddy's Home 2
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 21
2/19/2018
Turkish The Shining
(1980)
Blu-ray   0 comments 0 received 25
2/17/2018
Turkish Fifty Shades of Grey
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 54
2/16/2018
Turkish Murder on the Orient Express
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 64
2/16/2018
Turkish Murder on the Orient Express
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 48
2/16/2018
Turkish Fifty Shades of Grey
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 25
2/14/2018